หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Virtualization and Consolidation with Windows Server 2008 Hyper-V

การสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง (Server virtualization) หรือที่รู้จักกันในชื่อของการสร้างฮาร์ดแวร์เสมือนจริง (hardware virtualization) นั้นเป็นประเด็นที่มีผู้คนในสาขาวิศวกรรมไอที ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากนวัตรกรรรมดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่กับระบบธุรกิจได้ การสร้างระบบเสมือนจริงสามารถทำให้มีการรันระบบปฏิบัติการหลายๆระบบได้บน เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวโดยผ่านระบบที่เรียกว่า Virtual Machines (VMs) และด้วยนวัตรกรรมของระบบดังกล่าวนี้เอง คุณจึงสามารถรวบรวมภาระงานจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องเข้ามาสู่ ระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีจำนวนเครื่องน้อยลงเพื่อให้เกิดการใช้งาน คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นอกจากนี้ การมีเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จำนวนน้อยลงก็หมายถึงการประหยัดต้นทุน ต่างๆลงด้วยเช่นกัน ทั้งในด้านราคาฮาร์ดแวร์ ค่าไฟฟ้า และค่าดูแลรักษาจัดการ รวมถึงการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอที ที่เป็นระบบมากขึ้นด้วย หากคุณต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์และระบบการสร้าง เซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง คุณสามารถเข้าชมรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ Virtualizationหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของ Virtualization TechCenter.

ภายใต้ระบบของ Windows Server 2008 ระบบทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงนั้น ได้รับการพัฒนาและนำมาติดตั้งเข้าไปในระบบปฏิบัติการโดยเรียกว่าระบบ Windows Server 2008 Hyper-V และด้วยระบบของ Hyper-V พร้อมด้วยนโยบายสิทธิ์การใช้งานง่ายๆ คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงของ Windows Server 2008 ในการลดต้นทุนการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ได้

นวัตรกรรม Windows Server 2008 Hyper-V

ระบบ Windows Server Hyper-V ระบบจำลองเสมือนจริงที่มีพื้นฐานมาจาก Hypervisor สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนด้านฮาร์ดแวร์สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยการรวมระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ต่างๆกันบนระบบ virtual machine หลายๆเครื่องไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงเพียงเครื่องเดียว คุณยังสามารถทำการรันระบบปฏิบัติการหลายระบบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพียง เครื่องเดียวไปพร้อมๆกันก็ได้ ทั้งระบบ Windows, Linux และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ระบบของ Hyper-V และนโยบายด้านสิทธิการใช้งานที่ง่ายจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถประหยัด ทรัพยากรและทุนในการใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายกว่าเดิม และใช้งานระบบประมวลผลแบบ 64 บิทได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

Core Scenarios for Hyper-V

ระบบ Hyper-V ช่วยสร้างแพลตฟอร์มที่มีความคล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ และปรับเปลี่ยนได้ ประกอบกับระบบเครื่องมือในการจัดการเพียงชุดเดียวในการจัดการทั้งทรัพยากร จริงและทรัพยากรเสมือนจริง จึงทำให้คุณสามารถสร้างระบบศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ ระบบ Hyper-V ช่วยให้คุณสามารถ ...

 • รวมเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน

  ในระบบเศรษฐกิจ การทำให้การจัดการทำได้โดยง่ายและการลดต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจในการแข่งขันด้วย เช่น ความคล่องตัว ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแก้ไข และความปลอดภัย ดังนั้น การใช้งานระบบ Virtualization ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวมเซิร์ฟเวอรจำนวนมากเข้าด้วยกันในขณะเดียวกันก็ยังคง รักษาวามได้เปรียบต่างๆไว้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของการทำการรวมเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกันผ่านระบ Virtualization ก็คือการลดต้นทุนในการดูแล (TCO) ซึ่งระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเซิร์ฟเวอร์อีก ด้วย

  นอกจากนั้น ระบบธุรกิจยังจะได้ประโยชน์จากการใช้งานระบบ Virtualization โดยการปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมอีกด้วย ทั้งจากมุมมองของการบริหารสินทรัพย์ และมุมมองในการจัดการกับภาระหน้าที่งานจากหลายๆแหล่งด้วย นอกจากนั้น ความยืดหยุ่นในสภาวะแวดล้อมการทำงานและความสามารถในการผสานการทำงานทั้งใน รูปแบบ 32 บิทและ 64 บิทภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกันก็เป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งเช่นกัน

 • ทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น และสามารถกู้ข้อมูลจากอุบัติเหตุได้

  ความต่อเนื่องทางธุรกิจหมายถึงความสามารถในการทำให้เกิดสภาวะที่เป็น อุปสรรคต่อการทำงานให้ได้น้อยที่สุด ทั้งในกรณีที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ก็ตาม ซึ่งนั่นรวมถึงเวลาที่ขาดช่วงไปจากการทำกิจวัตรต่างๆ เช่น การซ่อมบำรุงระบบและการสำรองข้อมูล หรือแม้แต่อุบัติเหตุเช่นไฟฟ้าดับ ระบบ Hyper-V มีระบบและคุณลักษณะที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสำรองข้อมูลแบบ Live Backup ระบบเคลื่อนย้ายระบบแบบเร่งด่วน (Quick Migration) ซึ่งทำให้ระบบธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายและกำหนดเกณฑ์ต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

  นอกจากนั้นแล้วการฟื้นตัวจากอุบัติภัยก็เป็นปัจจัยหลักอีกประการ สำหรับความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจเช่นกัน อุบัติเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ การถูกโจมตีด้วยไวรัสและซอฟต์แวร์ หรือแม้แต่การตั้งค่าซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาดล้วนสามารถทำให้ธุรกิจของคุณหยุด ชะงักได้ จนกว่าผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบจะสามารถแก้ไขหรือทำการกู้คืนข้อมูลต่างๆได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีด้านการจำแนกคลัสเตอร์ของระบบ Windows Server 2008 ระบบของ Hyper-V นั้นมีการสนับสนุนระบบการกู้คืนข้อมูล(DR)ภายใต้สภาวะแวดล้อมด้าน IT หรือแม้แต่การกู้คืนข้อมูลจากระบบ Data Center อื่นๆ โดยใช้ความสามารถของระบบการกระจายคลัสเตอร์ จึงทำให้มั่นใจว่าการกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้จะทำให้สูญเสีย ข้อมูลจากอุบัติภัยต่างๆน้อยที่สุดและสามารถมีการควบคุมระบบจากระยะไกลได้ อีกด้วย

 • ทดสอบระบบและพัฒนาระบบ

  บ่อยครั้ง การทดสอบระบบและการพัฒนาระบบเป็นฟังก์ชันหลักที่เป็นประโยชน์ของการใช้งาน เทคโนโลยีด้านการ Virtualization ด้วยการใช้งานระบบ Virtual Machines นักพัฒนาสามารถสร้างและทดสอบสถานการณ์สมมติมากมายได้ในสภาวะแวดล้อมที่ ปลอดภัยและควบคุมได้ซึ่งช่วยในการคาดคะเนผลกระทบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอ็นต์ ระบบของ Hyper-V ขยายขอบเขตการใช้งานฮาร์ดแวร์ทดสอบซึ่งช่วยในการลดต้นทุน ช่วยในการบริหารวงจรอายุ(Life Cycle Management) และเพิ่มความครอบคลุมในการทดสอบ ด้วยระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน extensive guest และคุณลักษณะด้าน checkpoint ระบบ Hyper-V จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทดสอบและพัฒนา ซอฟต์แวร์

 • มีระบบ Data Center ที่มีความยืดหยุ่นสูง

  โดยการใช้งาน Hyper-V ร่วมกับระบบ ในการบริหารจัดการเดิมของคุณ เช่นระบบ Microsoft System Center คุณสามารถสร้างระบบ Data Center ที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ เทคโนโลยีและคุณลักษณะต่างๆเช่น ระบบ automated virtual machine reconfiguration, ระบบควบคุมทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่น, และระบบการย้ายข้อมูลเร่งด่วน จะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสร้างสภาวะแวดล้อมด้าน IT ที่ใช้งานระบบ Virtualization เพียงตอบสนองกับปัญหาเท่านั้น แต่ยังสามารถเตรียมพร้อมรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

คุณลักษณะสำคัญของระบบ Hyper-V:

 • ระบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา ด้วยระบบโครงสร้างแบบ 64-bit micro-kernelized hypervisor ตัวใหม่นี้ ระบบ Hyper-V สามารถให้การสนับสนุนกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย รวมถึงเพิ่มสมรรถนะในการทำงานและความปลอดภัยของระบบด้วย

 • สนับสนุนระบบ OS ที่หลากหลาย ระบบ Hyper-V สนับสนุนการรันระบบปฏิบัติการหลายๆระบบพร้อมๆกัน ทั้งระบบ 32 บิท และ 64 บิท และสนับสนุนการรันแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Windows, Linux, และระบบอื่นๆ

 • สนับสนุนระบบ Symmetric Multiprocessors (SMP) ความสามารถในการสนับสนุนหน่วยประมวลผลได้มากถึงสี่ตัวในสภาวะแวดล้อมของ Virtual Machine ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากแอพพลิเคชั่นที่ทำงานโดยใช้การประมวลผล แบบหลาย thread ในระบบของ Virtual Machine

 • ระบบ Network Load Balancing ระบบ Hyper-V มีระบบความสามารถในการกำหนด virtual switch ซึ่งหมายถึงคุณสามารถกำหนดให้ระบบของ Virtual Machine ทำการรันโดยใช้ระบบ Windows Network Load Balancing (NLB) Service เพื่อปรับความสมดุลของจำนวนภาระงานระหว่าง Virtual Machine แต่ละเครื่องในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย

 • สถาปัตยกรรมการแชร์ฮาร์ดแวร์แบบใหม่ ด้วยระบบสถาปัตยกรรมใหม่ของ virtual service providerและ virtual service client (VSP/VSC) architecture ระบบ Hyper-V จึงมีระบบการเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรกลางของระบบที่ดีขึ้น เช่น การใช้งานพื้นที่หน่วยความจำ เครือข่าย และวิดิโอ

 • ระบบถ่ายโอนข้อมูลแบบเร่งด่วน ระบบ Hyper-V ทำให้คุณสามารถทำการถ่ายโอนและย้ายระบบ virtual machine ที่ทำงานอยู่จากคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด โดยการใช้ความสามารถของระบบ Windows Server ที่คุ้นเคยดีกับเครื่องมือช่วยเหลือของระบบ System Center

 • Virtual Machine Snapshot ระบบของ Hyper-V มีความสามารถในการสร้าง Snapshot การทำงานของระบบ virtual machine ที่กำลังทำงานอยู่ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำการย้อนระบบกลับไปสู่สภาวะก่อนหน้านี้ได้ รวมถึงยังสามารถปรับแต่งและแก้ไขระบบการสำรองข้อมูลต่างๆได้ด้วย

 • มีความสามารถในการปรับแต่งสูง ด้วยความสามารถในการสนับสนุนหน่วยประมวลผลมากกว่าหนึ่งตัวที่ระดับโฮสต์และ การพัฒนาการใช้งานทรัพยากรของระบบ Virtual Machine คุณจึงสามารถทำการสร้างสภาวะแวดล้อมในการ Virtualization เพื่อสนับสนุนระบบ virtual machine จำนวนมากภายในปริมาณโฮสต์ที่กำหนดได้ และยังสามารถใช้งานระบบการย้ายข้อมูลเร่งด่วนในการปรับแต่งค่าต่างๆไปยัง โฮสต์อื่นๆได้ด้วย

 • ใช้ร่วมกับระบบอื่นๆได้ ระบบอินเทอร์เฟสของ Windows Management Instrumentation (WMI) ที่มีความเป็นมาตรฐานและระบบ APIs ต่างๆใน Hyper-V ช่วยให้บริษัทจำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆสามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และส่วนต่อเติมอื่นๆเพื่อใช้งานกับระบบแพลตฟอร์ม Virtualization ได้

Thanks : microsoft.com

ไม่มีความคิดเห็น: