หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Linux Cluster style

Linux Cluster style

1. High Availability or Fail-Over Cluster

2. Load balancing Cluster


1. High Availibility (HA) or Fail-Over Cluster

เป็นการทำงานในส่วนของการทำ fail over คือ เมื่อ server ตัวหลักเกิด down ขึ้นมา ตัวรองจะขึ้นมาทำงานแทน ถ้าดูจากรูปก็คือตัว linux director สมมติ server ซ้ายตัวกลางคือ server A ,server ทางขวาตัวกลางคือ server B และ real server( server ข้างล่าง) คือ server ที่ให้บริการในส่วนของ service ต่างๆที่ไม่ต้องการ downtime จากนั้นก็ config ค่าการทำงานใน server A และ B ให้ทั้งสองทำงานแบบ HA คือให้ server A เป็นตัวหลัก server B เป็นตัวรอง ซึ่ง server ทั้งสองตัวจะมีไอพีกลางหนึ่งไอพี เพื่อใช้เป็นตัวกลางระหว่าง server A และ server Bจากรูปเป็นการให้บริการในส่วนของ web server โดยมี virtual ip (ไอพีกลาง) 192.168.1.1/24 คือไอพีที่ server A ซึ่งเป็น server ตัวหลักเป็นใช้งานอยู่ และเปิดการใช้งานในส่วนของ service web server

ส่วน server B ซึ่งเป็น server รองก็ค่อยทำการตรวจสอบว่า server A down หรือไม่ ถ้าserver A down ก็จะทำการ take resource เป็น server หลักและใช้ไอพี 192.168.1.1/24 แทนและเปิดบริการในส่วน service web server ด้วย

ต่อมาถ้า server A up ขึ้นมา สามารถเซ็ตว่าให้ up ขึ้นมาเป็น server หลักหรือไม่ หรือว่าให้รอจนกว่า server B จะ down ลงไปแล้วจึงขึ้นเป็น server หลัก

การนำมาใช้งานเช่นทำ MySQL Server แบบ Fail-Over (เนื่องจาก MySQL ไม่สนับสนุนการใช้งานแบบ SAN/NAS ถ้าต้องการใช้งานแบบ Cluster เต็มรูปแบบ แนะนำ MySQL Cluster ครับ)

Software: RedHat Cluster Suite, Linux High Availability


2. Load balancing Cluster

เป็นการทำงานแบบช่วยกันทำและยังไม่ขึ้นกับ platform ของ server ด้วยเพราะว่าเราจะใช้ linux cluster เป็นตัวจัดการserver หลักจะมี 4 ไอพี คือ

  • ไอพีของ interface 2 ip
  • ไอพี virtual 2 ip


หลักการ (เหมือน fail over) คือ จะมี server หลัก สมมติเป็น server A นะ จะมีไอพี 192.168.1.1 ,192.168.1.2 ,10.1.1.2 ,10.1.1.1 และจะเปิด port ที่ real server ให้บริการ เพื่อที่จะ forward ไปให้ real server ( ซึ่งอาจมี server ที่ให้บริการ service เดียวกันอยู่มากกว่าหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น มี web server อยู่สองตัวและมีคนเข้ามาใช้งานประมาณ 10 connection server A ก็จะ forword ไปให้ real server ที่ให้บริการ web server ให้มี connection อย่างละ 5 connection/server ( ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้วย ) ) ส่วน server B ก็จะคอยตรวจสอบว่า server A down หรือไม่ ถ้า down ก็จะ take มาเป็น server หลักแทน

การนำมาใช้งาน เช่่น ทำ Web Server ที่มีการใช้งานสูง (เครื่องเดียวไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)

Software: RedHat Cluster Suite, Linux Virtual Server

Thanks : Ezylinux

ไม่มีความคิดเห็น: