หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

How to test a POP server by using telnet


The initial telnet: >  telnet pop.example.com pop3
client: USER MyUsername                     //ใส่ username
server: +OK please send PASS command
client: PASS MyPassword                     //ใส่ password
server: +OK MyUsername is welcome here
client: LIST                        // คำสั่งดู รายการ
server: +OK 1 messages
server: 1 1801
client: RETR 1                    // เปิดดูเมลล์
***********Show data in mail*************
client: DELE 1                    // ลบเมลล์
server: +OK
client: quit                        //  ออก
server: +OK MyUsername InterMail POP3 server signing off.


Thanks : anta.net

ไม่มีความคิดเห็น: