หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

DNS Server On Fedora Core 5

การติดตั้ง DNS Server ด้วย Fedora Core 5

การติดตั้ง DNS Server เพื่อใช้งานในเครือข่ายองค์กร และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ....

การติดตั้ง DNS Server ด้วย Fedora Core 5

1. ตรวจสอบ BIND packet ด้วยคำสั่ง ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk ~ ]# rpm -qa bind
bind-9.3.2-4.1

ในการทดลองนี้ ได้ติดตั้งโปรแกรม BIND ไว้แล้วคือ bind-9.3.2-4.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 9.3.2-4.1

2. หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม BIND สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://fedora.redhat.com/download/ ซึ่งต้องดาวน์โหลดเป็นไฟล์ rpm และเป็น Fedora Core 5 หรือสูงกว่า เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk ~ ]# rpm -ivh bind-9.3.2-4.1.rpm

3. เพิ่มชื่อโดเมน และกลุ่ม IP address ที่ต้องการ ลงไปในไฟล์ named.conf ดังตัวอย่างนี้

3.1 ใช้คำสั่ง vi เพื่อแก้ไขไฟล์ named.conf ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk ~ ]# vi /etc/named.conf

3.2 กดปุ่ม insert หรือ กด i เพื่อแทรกและแก้ไขข้อความ

3.3 จากนั้นเพิ่มกลุ่มโดเมนและ กลุ่มไอพีแอดเดรส ดังตัวอย่างนี้

zone "kk.koogle.com" IN {
type master;
file "koogle.com.zone";
allow-update { none; };
};

zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "192.168.0.zone";
allow-update { none; };
};

3.4 บันทึกไฟล์ named.conf ด้วยคำสั่ง ดังนี้

3.4.1 กดปุ่ม Esc

3.4.2 ตามด้วยเครื่องหมาย : และ wq!

3.5 สร้างไฟล์ ossthailand.com.zone และไฟล์ 192.168.0.zone ดังตัวอย่างนี้

3.5.1 เข้าไปยังไดเรคเทอรี่ /var/named/chroot/var/named ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk ~ ]# cd /var/named/chroot/var/named/

3.5.2 สร้างไฟล์ koogle.com.zone โดยการก๊อบบี้จากไฟล์ localhost.zone ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk named ]# cp localhost.zone koogle.com.zone

3.5.3 สร้างไฟล์ 192.168.0.zone โดยการก๊อบบี้จากไฟล์ localhost.zone ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk named ]# cp localhost.zone 192.168.0.zone

3.6 แก้ไขไฟล์ koogle.com.zone ดังตัวอย่างนี้

$TTL 86400
@ IN SOA kk.koogle.com. root.kk.koogle.com (
2007022201 ; serial (d. adams)
3H ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum

IN NS kk.koogle.com
koogle.com. IN NS kk.koogle.com
koogle.com. IN MX 5 mail.koogle.com

kk IN A 192.168.0.7
data IN A 192.168.0.1

www IN CNAME kk
ftp IN CNAME kk

3.7 แก้ไขไฟล์ 192.168.0.zone ดังตัวอย่างนี้

$TTL 86400
@ IN SOA kk.koogle.com. root.kk.koogle.com. (
2007022201 ; serial (d. adams)
3H ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum

IN NS kk.koogle.com

1 IN PTR data.koogle.com
7 IN PTR kk.koogle.com

3.8 เปิดการใช้งานโปรแกรม BIND ด้วยคำสั่ง ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk named ]# /etc/init.d/named restart
Stopping named: [ OK ]
Starting named: [ OK ]

3.9 ทดสอบ Forward mapping ด้วยโปรแกรม BIND โดยคำสั่ง dig ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk ~ ]# dig kk.koogle.com

3.9.1 โดยแสดงรายการดังนี้

; <<>> DiG 9.3.2 <<>> kk.koogle.com
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55458
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;kk.koogle.com. IN A

;; ANSWER SECTION:
kk.koogle.com. 86400 IN A 192.168.0.7

;; AUTHORITY SECTION:
koogle.com. 86400 IN NS kk.koogle.com.koogle.com.

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.0.7#53(192.168.0.7)
;; WHEN: Tue Mar 6 00:55:10 2007
;; MSG SIZE rcvd: 85

3.10 ทดสอบการทำงานโปรแกรม BIND ด้วยคำสั่ง nslookup ดังตัวอย่างนี้

[ root@kk ~ ]# nslookup
> kk.koogle.com <------- ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ
Server: 192.168.0.7
Address: 192.168.0.7#53
Name: cs.ossthailand.com
Address: 192.168.0.7


Thanks : kom.homelinux.org

ไม่มีความคิดเห็น: