หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Howto exact .tar.gz on solaris 10/ubuntu .
solaris    :  gunzip -c file_name.tar.gz |tar xvf -
ubuntu :  tar -xzvf   file_name.tar.gzThanks : www.tek-tips.com

ไม่มีความคิดเห็น: