หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

Howto change TIMEZONE on Solaris 10


1. Edited the /etc/TIMEZONE file ,set TZ


TZ=Asia/Bangkok


2. Run command 


#rtc -z Asia/Bangkok
#rtc -c


3. Reboot the system to effect the change 


Thanks : blogs.sun.com

ไม่มีความคิดเห็น: