หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

Howto change hostnme on solaris 10

Step 1: Update /etc/hosts

192.168.0.1 newhostname


Step 2: Change /etc/nodename

echo "newhostname" > /etc/nodename


Step 3: Update /etc/hostname.

echo "newhostname" > /etc/hostname.e1000g0

Reboot or

Apply the new hostname, do it manually:
 
uname -S newhostname
Thanks :  solaris.reys.net

ไม่มีความคิดเห็น: