หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

Introduction to VMware ESXi and Install ESXi 4.1 from a USB stick


System Requirements
CPU          รองรับ 64-bit และ Intel VT-x/ AMD-V
Memory     2 GB หรือสูงกว่า
Network     1 Ethernet Card
Hard disk     มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 8GB (แนะนำ 20 GB สำหรับติดตั้ง Guest OS เพิ่ม)
Software     VMWare ESXi 4.0
Note:    สำหรับ Intel VT-x/ AMD-V จะต้องสั่ง enable ใน BIOS ด้วย เพราะโดย default แล้วจะถูกเซตเป็น disable ไว้

เนื่องจาก VMware Esxi ออกแบบมาเฉพาะกับ Hardware บางประเภท ทำให้คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นั้นไม่สามารถติดตั้ง VMware Esxi ได้ แต่เราสามารถใช้ VMware Workstation จำลองสภาพแวดล้อม ให้มีลักษณะเหมาะสมเพื่อติดตั้ง VMware Esxi ลงไป
Note:    ดูรายละเอียด Hardware ที่รองรับการทำงานของ VMware Esxi ได้ที่
http://www.vm-help.com/esx40i/Hardware_support.php

ติดตามต่อที่นี้ 

Install VMware ESXi 4.1 from bootable USB stickRef 


     1 . http://www.jonathanmedd.net/2011/01/install-esxi-4-1-from-a-usb-stick.html

     2.  http://www.ivobeerens.nl/?p=699
  
     3.  http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/

     4.  http://www.techhead.co.uk/how-to-create-a-bootable-vmware-esxi-usb-pen-drive

     5.  http://benincosa.org/blog/?p=171

ไม่มีความคิดเห็น: