หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

How to Lock your Icon of Window Xp Destop.


หากมีการทำงานในคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานหลายๆคน คงปวดหัวกับการที่ไอคอนงานหายไป หรือ ย้ายตำแหน่งจนหาไม่เจอเราจะทำยังไงให้ไอคอนเหล่านี้ โดนล็อคไว้ ให้อยู่ตำแหน่งเดิมที่เราตั้งไว้

1. จัดเรียงไอคอนต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
2. คลิกที่ Start
3. เลือกรายการ Run
4. ที่ช่อง Open พิมพ์ regedit คลิก OK
5. เลือกรายการ

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

6. คลิกเมาส์ขวาลือก New
7. เลือกรายการ Binary Value เพื่อปรับเปลี่ยนค่า
8. ปรากฎชื่อของรายการ Binary Value ให้เปลี่ยนชื่อเป็น NoSaveSettings
9. เสร็จแล้วคลิกขวาที่ NoSaveSettings ที่สร้างไว้ คลิกขวาเลือคำสั่ง Modify
10. ตั้ง Value data เป็น 10 00 00 00
11. คลิก OK
Thanks : thaiware.com

ไม่มีความคิดเห็น: