หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Cmd prompt for Window

Specific Control panel

"Control desktop"
"Control color"
"Control date/time"
"Control international"
"Control mouse"
"Control keyboard"
"Control printers"
"Control fonts"


Management

Certificate Manager : " certmgr.msc"
Indexing Service : "ciadv.msc"
Computer Management : "compmgmt.msc"
Device Management : " devmgmt.msc"
Disk Defragmenter : "dfrg.msc"
Disk Management : "diskmgmt.msc"
Event Viewer : "eventvwr.msc"
Shared Folders : "fsmgmt.msc"
Group Policy : "gpedit.msc"
Local Users and Groups : "lusrmgr.msc"
Removable Starage : "ntmsmgr.msc"
Performance Monitor : " perfmon.msc"
Resultant Set of Policy : "rsop.msc"
Security Policy : "secpol.msc"
Services : "services.msc"
Windows Management Infrastrusture : "wmimgmt.msc"


Thanks : Robopony

ไม่มีความคิดเห็น: