หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

MoH On AsteriskNOW 1.5

ดูเหมือน AsteriskNOW 1.5 จะมี Bug เกี่ยวกับ MoH (Music on Hold) ที่เป็น MP3 อยู่เล็กน้อย ดังนี้

1. Directory ที่ใช้เก็บ MP3 ใน AMPORTAL จะเซ็ตไว้ที่ /var/lib/asterisk/mohmp3 แต่ไดเรคทอรี่ดังกล่าวไม่มีอยู่ใน installation ปกติ
2. config ใน /etc/amportal.conf เซ็ตค่า AMPMPG123 ไว้แบบ default คือค่า TRUE แต่ Installation นี้จะไม่ได้ติดตั้ง MPG123 มาให้
3. ไม่ได้ติดตั้ง Asterisk-Addons ให้ใน Package ทำให้ระบบไม่ support MP3 (ไม่มีไฟล์ format_mp3.so)
4. เซ็ตค่า post_max_size ของ php.ini ไว้ด้วยค่า default ที่ 8MB ซึ่งจะน้อยเกินไปสำหรับไฟล์ MP3 ขนาดใหญ่

วิธีแก้ไข

1. ติดตั้ง Asterisk-Addons โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ แล้ว restart asterisk

$ yum install asterisk-addons
$ asterisk -r
$ asterisk*CLI>restart when convenient

2. สร้าง directory mohmp3 เองดังนี้

$ mkdir /var/lib/asterisk/mohmp3
$ chown asterisk.asterisk /var/lib/asterisk/mohmp3
$ chmod 775 /var/lib/asterisk/mohmp3

3. แก้ไขค่า AMPMPG123 ใน /etc/amportal.conf ให้เป็น FALSE ดังนี้

# AMPMPG123=true|false # DEFAULT VALUE true
AMPMPG123=false

4. ปรับ post_max_size ใน php.ini ให้เป็น 16M แล้ว restart httpd ใหม่

file: /etc/php.ini
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 16M


$ service httpd restart

หลังจากนั้น ควรจะทดลองใช้ MoH เพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น: