หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Installation failed i386 asms

When we install  new window  and  found error

**********************************************
Installation failed E:\i386\asms
Error Message : The parameter is incorrect
Fatal Error :
One of the components that windows needs to continue set up could not be installed.
the parameter is incorrect.

**********************************************

We googled, Almost from a bad burn or a damaged copy of the XP setup disk.
We suggest to reburn your CD ISO with new software with DAO (Disc-At-Once)


คงเจอกันไม่บ่อย ปัญหานี้อาจเป็นเพราะเราอาจเขียน CD ไม่ดี หรือ CD ที่เอามามีปัญหา
ลอง Write ดูใหม่นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: