หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Hans Christian Ørsted

ฮันส์ คริสเทียน เออร์สเตด เจ้าแห่งไฟฟ้ากระแสตรง
ฮันส์ คริสเทียน เออร์สเตด (Hans Christian Ørsted, 14 สิงหาคม พ.ศ. 2320 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2394) เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวเดนมาร์ก เป็นผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าและความเป็นแม่เหล็ก หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น: