หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Take Care Your Eye!!

การถนอมสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการใช้งาน การตอบสนองต่อผู้บริโภคด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างครบวงจร ในทุก ๆ ด้าน มีระบบมัลติมีเดียที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถ สื่อสารกันแบบออนไลน์ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย แต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหลาย ก็อย่าลืมคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพในการทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ๆ ที่มีผลต่อสรีระทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านสายตา ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนังของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทางด้านสายตาและแนวทางการป้องกัน ที่เกิดจากการมองจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นาน ๆ

จอภาพคอมพิวเตอร์แผ่รังสีได้หรือไม่

จอภาพคอมพิวเตอร์สามารถแผ่รังสีได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในรูปของ คลื่นแม่เหล็กและคลื่นไฟฟ้า ได้แก่ ไฟฟ้าสถิตย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่ำยิ่งยวด(extremely low frequency หรือ ELF) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำมาก (very low frequency, VLF) นอกจากนี้แล้ว ยังมีรังสีไมโครเวฟ รังสีเหนือม่วง ซึ่งอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การมองจอภาพที่มีแสงจ้า หรือ แสงสะท้อนเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดปัญหาอาการปวดตา สายตาล้า อาการปวดศรีษะ ซึ่งเกิดมาจากการบีบของกล้ามเนื้อตา สสิธร (ปี พ.ศ. 2537)1 ได้ศึกษาระดับรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากจอภาพคอมพิวเตอร์จะมี ปริมาณลดลงตามระยะทางที่ห่างออกไป และได้ให้ข้อแนะนำว่าระยะในการมองควรอยู่ระหว่าง 50-70 เซ็นติเมตร เพื่อให้รังสีที่แผ่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แนวทางในการถนอมสายตาและการป้องกัน

1.

ควรวางจอภาพควรวางในระดับต่ำกว่าสายตา

2.

ควรนั่งห่างจอภาพประมาณ 50-70 เซ็นติเมตร

3.

ไม่ควรอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานกว่า 40-60 นาที ควรจะเปลี่ยนอิริยาบทบ่อย ๆ เมื่อทำงานกับคอมพิวเตอร์ เช่น ควรกระพริบตา หลับตาหรือพักผ่อนสายตาโดยการมองสิ่งที่ไกลตาออกไป อย่างเช่น นอกหน้าต่างบริเวณที่มีต้นไม้

4.

ควรปรับแสงของจอภาพให้พอเหมาะ อย่าปรับให้แสงจ้าเกินไป

5.

ควรปรับขนาดของตัวหนังสือให้พอเหมาะ ดูสบายตาไม่ควรเล็กเกินไป เช่น ปรับ resolution ขนาด 800 x 600 สำหรับจอภาพขนาด 14-15 นิ้ว เป็นต้น

6.

ไม่ควรวางคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของจอภาพ หรือทำให้จอภาพสั่นได้

7.

ไม่ควรวางจอภาพและคอมพิวเตอร์ในที่มีแสงแดดส่องถึงเพราะจะทำให้ต้องใช้สายตาในการเพ่งมองมากกว่าปกติบทสรุปท้าย

อาการปวดตา ตาล้า หรืออาการเมื่อยล้าของนัยน์ตา คงจะเกิดกับผู้ที่ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วเกือบทุกคน ซึ่งอาจจะเกิดจากการจ้องมอง เพ่งมองตัวอักษรที่พิมพ์ออกทางจอภาพ ภาพนิ่ง แม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหว ล้วนแต่ส่งผลเสียกับนัยน์ตาของเรา ฉะนั้นเราควรถนอมนัยน์ตาของเราไว้ โดยการหลีกเลี่ยงต้นเหตุ และป้องกันโดยการหยุดพักสายตาและกระพริบตาบ่อย ๆ ในระหว่างการทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรตรวจเช็คสายตาปีละ1 ครั้ง เพื่อวัดความดันตา ดูประสาทตา หรือ ความผิดปกติทางด้านสายตา ในการที่จะช่วยให้ดวงตาอยู่กับเราตราบนานเท่านาน

Thanks : ดิเรก อึ้งตระกูล

ไม่มีความคิดเห็น: