หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Web Server Load Balancing With NLB

Web Server With Load Balancing ด้วย Window 2003 Server

1.ไปที่ Start>>Program>>Adminmistritrative Tools>>Network Load Balancing Manager

2.คลิกขวาที่ Network Load Balancing Clusters เลือก new clusters

3.ทำใส่ ip address,subnet mask โดย IP address จะเป็น visual ip

4.เลือกที่ Mulitcast และ กด next

5. กด next .6.เลือก edit


7. ติ๊กที่ All

8. เปลี่ยน Port range เป็น from 80 to 80

9. เลือก Protocols เป็น UDP

10. เลือก Filtering mode เป็น none และ คลิ๊ก OK และกด next


11. กรอก code เป็น IP ของเครื่อง server ที่จะทำเป็น web server load balancing และ กด connect และ next


12. จากนั้น กด Finish13.จากขั้นตอนที่ผ่านมาจะได้การทำ load balancing ที่ IP 192.168.0.1 ซึ่งเป็น Server เครื่องที่ 1

14. ทำการ Setup เครื่องที่ 2 โดยคลิกที่ Add Host To Cluster


15. ป้อน IP ตัวที่ 2 ของ Server ให้เป็น 192.168.0.2 คลิก Connect และกด Next ดังภาพ

16. พอขึ้นหน้าต่างดังภาพ กด Finish

17. รอสักครู่ ก็จะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่าง


ข้อด้อยของการทำ Web Server Load Balancing

1. โปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง Server ต้องเป็นโปรแกรม Script เดียวกัน

2. ต้องมี Database Server อีก 1 ตัวเพื่อให้ Web Server Access เข้ามา

***หมายเหตุ***

ต้องใช้เครื่องserverอย่างน้อย2เครื่อง และ ทุกเครื่องserverต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.แต่ละ server ต้องมี OS เดียวกัน

2.ในกรณีที่เครื่องserverใช้window 2003 server ทุกเครื่องต้องมีโปรแกรม Network Load Balancing Manager

Thanks :
นรินทร์ หมื่นรัตน์

ไม่มีความคิดเห็น: