หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

MoSo รู้จักกันไว้

โมโซ หรือ โมโส คือ ชื่อเรียกของกลุ่มคน เหมือนที่เราเรียกผู้คนในสังคมชั้นสูง ว่า ไฮโซ ซึ่งมาจาก High Society หรือ คำว่า โลว์โซ จาก Low Society

คำว่า “โมโซ” หรือ MOSO ก็มีที่มาคือ คำว่า MO มาจากคำว่า “Moderation“ ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ไม่มากไป ไม่น้อยไป พอดีๆ ส่วน SO มาจากคำว่า “Society“ ที่หมายถึง สังคม

ดังนั้น หากรวมคำว่า “MO” และ “SO” เข้าด้วยกันแล้ว จึงหมายถึง สังคมพอประมาณ ที่คนใช้ชีวิตอย่างพอดีๆ นั่นเอง

ในที่นี้ ชาว MOSO นั้นหมายถึง คนรุ่นใหม่ของสังคม ที่ใช้ ”สติ” เป็นเครื่องนำทาง ในการดำรงชีวิต ประกอบกับมีการใช้ ”เหตุผล” เพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อให้ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น มีความสุข ในแบบที่ตัวเองมีและเป็นนั่นเอง

ซึ่งหากมีหลักการนี้อยู่ในกระบวนการคิดแล้ว ก็จะกลายเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ที่ดีทั้งต่อตนเอง และก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมไปด้วย เห็นได้จากเรื่องของการแตกร้าว ความบาดหมางที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา หากลองตั้ง “สติ” และใช้ “เหตุผล” พิจารณาดู ก็จะพบว่า สิ่งเหล่านั้น เป็นเพียงแค่การคิดต่าง หาใช่เราจะต้องมา เกลียดชังกัน

ทั้งนี้ ยิ่งถ้าระดับ "ภูมิคุ้มกัน" เพิ่มมากขึ้น ทั้งตัวเรา หรือสังคมก็ไม่ต้องหวั่นกลัวกับ “ภัยร้ายจากภายนอกที่จ้องจะแทรกแซง" อีกต่อไป เพราะ "ภูมิคุ้มกัน" อันมากมายนี้ จะ ขยายวงกว้าง กลายเป็นเกราะที่เข้มแข็ง เป็น "พลัง" ที่ยิ่งใหญ่ เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ในที่สุด

http://www.mosothai.com
bloggang.com=peary
http://sites.google.com/site/toneation

ไม่มีความคิดเห็น: