หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Mod_Rewrite in apache

Mod_Rewrite คือ การแปลง URL ที่ดูยากและยาว ให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ เพื่อที่ให้ง่ายต่อการเข้าถึง และการทำ SEO
เช่น
http://tn-home.blogspot.com/?page=Mod_Rewrite&Se0=1

เมื่อทำการแปลงจะทำให้เหลือสั้นลง
เช่น
http://tn-home.blogspot.com/page/mod_rewrite

ในการทำนั้นต้องทำการตรวจสอบ Apache server ด้วยว่าทำการลง Mod_Rewrite แล้วหรือยัง
ต่อมาทำการ ตรวจสอบไฟล์ .htaccess ซึ่งเราจะใช้ในการกำหนด Rule ของการทำ Mod_Rewrite

RewriteEngine on

หากต้องการทำ Redirects ก็สามารถทำได้ เช่น

RewriteEngine on
RewriteRule ^old\.html$ new.html [R]

คือทำการแทนที่ เว็บ old.html ด้วย new.html โดย ใช้ Regular expressions ในการตรวจสอบ โดยเมื่อพิมพ์ old.html ก็จะส่งไปยัง new.html แล้ว URL ก็จะเปลี่ยนเป็น new.html จะเห็นว่าที่กล่าวมาประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกันคือ
1. Rewrite ทำการบอกว่านี้คือ Rule
2. ^old\.html$ ทำการบอกว่านี้คือการตรวจสอบ
3. new.html คือ URL ใหม่ที่เราจะแปลงเป็นอันใหม่
4. [R] คือ Command Flag เป็นคำสั่งพิเศษกำหนดเงื่อนไข

Thanks : plingkratok

ไม่มีความคิดเห็น: