หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฺBlade Server

blade server เป็นแชสซิสของเครื่องแม่ข่าย หลายบอร์ดวงจรอิเลคทรอนิคส์ โมดูล และบาง เรียกว่า server blade แต่ละใบคือ แม่ข่ายในตัวเอง มักจะเป็นตัวแทนของแต่ละโปรแกรมประยุกต์ ใบนี้เป็นแม่ข่ายตามตัวอักษรบนการ์ด, เก็บโพรเซสเวอร์, หน่วยความจำ, ตัวควบคุมเครื่อข่ายรวม, host bus adaptor (HBA) ช่องไฟเบอร์ตัวเลือก และพอร์ตนำเข้า / ส่งออก (I/O) อื่น

blade server ให้กำลังการประมวลผลมากขึ้นในพื้นที่จำกัด การวางสายง่าย และลดการใช้พลังงาน ตามบทความ SearchWinSystems.com เกี่ยวกับเทคโนโลยีแม่ข่าย กล่าวว่า blade server สามารถลดการวางสายได้ร้อยละ 85 สำหรับการติดตั้ง blade กับแม่ข่าย 1U หรือ tower server แบบเดิม ด้วยการใช้สายน้อยลง ผู้บริหารระบบสามารถลดเวลาจัดการโครงสร้างพื้นฐานและให้มั่นใจด้านเวลา มากกว่า high availability

ตามปกติแต่ละใบมาพร้อมกับ 1 หรือ 2 ไดร์ฟ ATA หรือ SCSI ตัวจัดเก็บเพิ่มเติม blade server สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มการจัดเก็บโดย network-attached storage (NAS), ช่องไฟเบอร์ หรือ iSCSI storage-area network (SAN) ข้อได้เปรียบของ blade server ไม่เพียงเฉพาะจาก 1 แชสซิสมีหลายแม่ข่าย แต่รวมถึงการรวมทรัพยากร (เช่นอุปกรณ์จัดเก็บและเครือข่าย) เป็นสถาปัตยกรรมเล็กกว่าที่สามารถจัดการได้ผ่าน 1 การอินเตอร์เฟซ

บางครั้ง blade server ได้รับการอ้างเป็น high-density server และปกติใช้ใน clustering ของแม่ข่ายที่เป็นตัวแทนใน 1 ภาระ เช่น
- การใช้ไฟล์ร่วม
- การบริการและแคชของเว็บเพจ
- การรหัส SSL ของการสื่อสารเว็บ
- Transcoding ของเนื้อหาเว็บเพจสำหรับการแสดงขนาดเล็กลง
- เนื้อหา audio และ video ต่อเนื่อง

เหมือนกับการประยุกต์ cluster ส่วนใหญ่ blade server สามารถได้รับจัดการให้การสมดุลภาระและสมรรถนะป้องกันการล้ม

Thanks : www.widebase.net

ไม่มีความคิดเห็น: